Juli-augustus-september, voedselopslagfase

Jaarcyclus van honingbijen

 • Groeifase, tot eind april.
 • Reproductiefase, tot eind juni.
 • Voedselopslagfase, tot eind september.
 • Overlevingsfase, winterperiode.

Vooral winterse weersomstandigheden kunnen een verschuiving van de periodes tot gevolg hebben!

Streefdoelen:

 • Ontwikkeling van jonge volken begeleiden.
 • Zomerhoning slingeren.
 • Varroa bestrijden vanaf midden juli (basis).
 • Inventariseren voedselreserves: winterprognose
 • en toedienen van suikersiroop (eiwitdeeg?).
 • Bestrijdingseffect op het volk checken. Aandacht voor herbesmetting vanaf september.

Juli

Jonge volken in afleggers begeleiden

 • Afhankelijk van je doel: uitbreiding stand, varroabestrijding of  zwermverhindering.
 • Waswafels of opgebouwde ramen tijdig toevoegen.
 • Voedsel: siroop 1:1, suikerdeeg, …
 • Varroabestrijding.
Zomerhoning oogsten
 • Laatste overvloedige nectarbronnen: tamme kastanje, late linden en witte klaver (uitzonderingen: heidedracht en zeeaster).
 • Vaak bevat nectar van zomerse drachtplanten minder druivensuiker waardoor hij trager kristalliseert dan lentehoning. Warmte speelt ook een rol.
Linde honing
Klaver honing
Kastanje honing

Basisbestrijding varroa

Kim Flottum

Zorg goed voor de bijen
die  zorgen voor de bijen
die je winterbijen verzorgen.

Zomerhoning oogsten

 • Quid lege honingramen? Wasmot vormt gevaar.
 • Raat beschermen:  ijsazijn (= inoxdraad!).
 • Opbergen tot in het voorjaar (in afgedankte diepvries)?
 • Teruggeven in september? Bijen herstellen de geschonden ramen. Ook dan de wasmot in het oog houden (zeker de 2-3 eerste weken na het uitslingeren).

Augustus

Tegen einde maand: herfstcontrole

 • Einde basisbestrijding varroa.
 • Najaarcontrole.
 • Toedienen wintervoedsel (suikersiroop, stuifmeel).
 • Darrenslacht.

De darrenslacht vindt plaats aan het eind van het bijenseizoen (juli/augustus) wanneer de aanvoer van vers stuifmeel stokt. De werksterbijen verdrijven dan de darren uit het volk. Voorafgaand aan de darrenslacht wordt er al enige tijd geen darrenbroed meer aangezet.


Darrenslacht is eigenlijk een onjuiste term want de darren worden zelden daadwerkelijk door de werksters gedood. Eerst worden de darren niet meer gevoerd. Hierdoor verzwakken de darren waarna ze naar de buitenwand van de kast, en vervolgens naar de kastbodem worden gedreven[2]. Uiteindelijk worden de darren door de werkbijen naar buiten gesleept en van de vliegplank afgekieperd. Darren die weer naar binnen willen wordt de toegang ontzegd.

Najaarcontrole

 • Eileg ♀, broed, verenigen?
 • Oude ramen verwijderen.
 • Simplex: overwinteren op 1 of 2 broedkamers?
 • Dadant-blatt: overwinteren op hoeveel ramen?
 • Suikervoorraad, stuifmeelvoorraad?
 • Simplexraam ± 2 kg, dadant-blattraam ± 4 kg.
 • Meten is weten, ook voor stuifmeel.
Pia Aumeier

Toedienen suikersiroop voor wintervoeding

 • Wanneer? Eind augustus, begin september.
 • Hoeveel? 10, 12, 15, … kg ?
 • Zelf: vul ik aan tot 20 kg (?!).
 • Concentratie: 3 kg suiker / 2 l water (3:2).
 • Verwarmen/koud smelten? Suikersmelter (sucapi).
 • Invertsiroop? Kopen, zelf maken?
 • Best ‘s avonds, wegens risico van roven.
 • Simplex, overwinteren op 2 broedbakken:
  broed hergroeperen onderaan (ook ouder raat).
  suiker wordt in de bovenste romp gestapeld.

September

Stuifmeelproblematiek

 • Hoeveel stuifmeel heeft een kolonie nodig om door de winter te komen?
 • Universiteit van Wisconsin:
  3000 cm2 = ± 1,5 raam dadant-blatt of 3 ramen simplex in een gematigd klimaat, te rekenen vanaf 1/9.

Bied je bijenweide voldoende stuifmeel?

Tekorten verhelpen door:

 • Teveel van andere volken.
 • Reizen naar veld met groenbemesters zoals mosterd en phacelia of naar buurten met veel klimop.
 • Uitgespaard van vroegere drachten (diepvries).
 • Eiwitdeeg , info: KONVIB
 • Volken verenigen bij grote tekorten.

Einde klimopbloei

 • Tegen eind september (begin oktober). Controle natuurlijke varroasterfte:
  niet meer dan 1 à 2 dode mijten/dag.
 • Desnoods behandelen.
 • Hoogte vliegopening verlagen (7 cm).